MDP Inicijative Doboj

Make Development Possible

VIZIJA:

Centar za menadžment, razvoj i planiranje - MDP Inicijative (MDPi) je profesionalna organizacija koja doprinosi održivom lokalnom razvoju, uspostavljanju dobre uprave i demokratskih vrijednosti. 

MISIJA:

Centar za menadžment, razvoj i planiranje - MDP Inicijative (MDPi) pruža ekspertizu, gradi kapacitete i radi na poboljšanju administrativnog upravljanja u opštinama i organizacijama civilnog društva, stimuliše i realizuje razvojne inicijative, jača partnerstva i umrežavanje na lokalnom i regionalnom nivou.

IZJAVA O VRIJEDNOSTIMA:

Kao organizacija i kao pojedinci u Centru za menadžment, razvoj i planiranje - MDP Inicijative (MDPi) odlučili smo da uspostavimo sistem vrijednosti i vodećih principa koji nam pomažu da realizujemo Viziju i Misiju. U našem poslu:

  • Njegujemo timski rad,
  • Ulažemo napore da obazbijedimo kvalitet na poslu,
  • Gradimo prepoznatljivost i održavamo dobar imidž organizacije,
  • Nastojimo da uspostavimo ravnotežu između discipline i fleksibilnosti.

 

Centar za menadžment, razvoj i planiranje – MDP Inicijative (MDPi) počeo je sa radom u aprilu 2002. godine kao tim za sprovođenje „Projekta razvoja opština“ u Bosni i Hercegovini. Nakon šest godina rada i postugnutih rezultata, uz punu podršku donatora, Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), MDPi je preregistrovan u neprofitno i profesionalno udruženje građana u Bosni i Hercegovini. U skladu sa programskim opredjeljenjima, sve aktivnosti Udruženja usmjerene su ka promociji i zagovaranju primjene principa dobre uprave, prevashodno na lokalnom nivou, kao i ka promociji ideje demokratizacije društva u cjelini.

MDPi tim okuplja odgovorne pojedince koji vladaju jedinstvenim vještinam u oblasti dobre uprave i važi za kompetentnog i pouzdanog partnera u oblasti lokalnog i regionalnog razvoja u kompleksnom političkom i institucionalnom uređenju Bosne i Hercegovine.

Uzimajući u obzir konkrente potrebe i izazove sa kojima se društvo u Bosni i Hercegtovini danas susreće, identifikovane su programske / tematske oblasti djelovanja MDP Inicijativa, i to:

  • Javne usluge,
  • Životna sredina, i
  • Lokalni ekonomski razvoj.

Pored ovih programskih oblasti, u sklopu Udruženja poziciniran je i Odjel za trening i konsalting, posredstvom kojeg tim MDPInicijativa želi da podijeli vlastita znanja i vještine kako bi unaprijedio razvoj bosanskohercegovačkog društva.

MDPi tim je uspostavio i uspješno održava partnerske odnose sa većim brojem opština i gradova u sjevernom dijelu Bosne i Hercegovine, gdje posebno treba naglasiti dugogodišnju saradnju opštinama: Doboj, Doboj Istok, Doboj Jug, Derventa, Gračanica, Lukavac, Maglaj, Modriča, Petrovo, Šamac, Teslić i Usora.

Profesionalnost u radu i usmjerenost na rezultate potvrđena je i velikim brojem uspješno realizovanih projekata u proteklom periodu. Vrijednosti koje tim MDPi-a njeguje u svom radu prepoznate su i od većeg broja donatora: Delegacija EU u BiH, CARE International Balkans, Fond otvoreno društvo BiH – FOD BiH, OSCE BiH, Razvojni program UN u BiH, Švajcarska agencija za razvoj i saradnju BiH - SDC, MDGiF, Švajcarska ambasada u BiH, Ministarstvo vanjskih poslova Slovenije, Save the Children i drugi.

MDPi je registrovan pri Ministarstvu pravosuđa Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Doboju.

Make Development Possible - Mislim, Dakle, Postojim.

 

video priceradio emisije    

 

    audio ristovac    audio krecane      audio maoca