filler5

Lokalni ekonomski razvoj

Koncept lokalnog ekonomskog razvoja postaje jedno od ključnih pitanja u oblasti upravljanja lokalnim zajednicama...

 

Lokalni ekonomski razvoj

Lokalni ekonomski razvoj predstavlja ključni izazov sa kojim se danas susreću predstavnici lokalnih vlasti u Bosni i Hercegovini. Njegova promjena i uvažavanje principa na kojim počiva omogućuje razvoj i unapređuje ekonomsku konkurentnost lokalne zajednice. Uspješno upravljanje loklanim razvojem vodi ka privrednom napretku, što podrazumjena nove investicije, nove poslove, veće prihode, više prostora za intervencije u društvenom sektoru, posebno u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, obrazovanju, sportu i kulturi. Ukratko, veće društveno blagostanje lokalne zajednice kao cjeline.

Koncept lokalnog ekonomskog razvoja podrazumjena partnerstvo i angažman svih društvenih aktera (javnog, privatnog i civilnog sektora). Iskustva razvijenih zemalja ukazuju da su predanost i profesionalan angažman predstavnika lokalne samouprave od ključnog značaja za uspjeh ovog koncepta. Opravo zbog toga, fokus u radu MDP Inicijativa jest rad sa predstavnicima lokalne vlasti kako bi oni prepoznali značaj, razumjeli koncept i prihvatili njegovu primjenu u svakodnevnom radu. Kroz svoj rad Udruženje posebno apostrofira potrebu saradnje svih aktera na lokalnom nivou i, u tom smislu, pruža značajnu podršku predstavnicima lokalne vlasti.

Osoblje MDP Inicijativa svojim saradnicima i partnerima pruža podršku u sljedećim oblastima:

  • Planiranje, istraživanje i razvoj (izrada socio-ekonomskih analiza, strateško i operativno planiranje, participativno planiranje, izrada i upravljanje bazama podataka i sl.),
  • Marketing lokacije (upravljanje imidžom lokacije, menadžment događaja, dizajn i medažment promotivnih kampanja i sl.),
  • Primjena inovativnih rješenja u oblasti upravljanja lokalnim ekonomskim razvojem (uspostavljanje šalter-sale za preduzetnike, servisa za promociju investicija na lokalnom nivou, jedinica zaduženih za upravljanje lokalnim razvojem, preduzetničkih inkubatora i sl.),
  • Unpređenje konkurentnosti radne snage (povezivanje poduzetnika i radne snage s ciljem njihove obuke u funkciji unapređenja konkurentnosti, formiranje ciklusa obuke za mlade i sl.).

video priceradio emisije    

 

    audio ristovac    audio krecane      audio maoca