Program unapređenja javnih usluga

Javne usluge

Javne usluge danas su od suštinske važnosti za funkcionisanje modernog društva tako da razlozi morala nalažu njihovu univerzalnu dostupnosti svim građanima....

Javne usluge

"Javno o javnim uslugama"

Javnim uslugama smatraju se one usluge koje su od suštinske važnosti za funkcionisanje modernog društva, zbog čega se one mogu podvesti pod kategoriju ljudskih prava. Javne usluge koje su u fokusu rada MDP Inicijativa su najčešće javne komunalne usluge (vodosnabdijevanje i odvod otpadnih i oborinskih voda, odvoz otpada, izgradnja i održavanje lokalnih puteva, javna rasvjeta, grijanje, održavanje javnih prostora i sl.).

MDP Inicijative nastoje dati svoj doprinos unapređenju pravnog okvira i rada organa uprave u oblasti pružanja javnih usluga, pogotovo onih koje su u potpunosti ili djelimično u nadležnosti lokalnih uprava (opština i gradova). Posebna pažnja se posvećuje seoskim i prigradskim područjima jer su vrlo često ove sredine u podređenom položaju kad su u pitanju dostupnost i kvalitet javnih usluga.

Nastojimo da, zajedno sa svim relevantnim akterima, iniciramo promjene javnih politika kojima je uređena ova oblast u cilju unapređenja položaja ljudi koji žive u ruralnim sredinama i podstreka ruralnom razvoju Bosne i Hercegovine.

Konkretne aktivnosti i incijative u okviru ovog programa usmjerene su ka:

  • poboljšanju preglednosti rada i odgovornosti predstavnika lokalne uprave i preduzeća zaduženih za kvalitet i dostupnost javnih usluga,
  • promociji i zagovaranju primjene standarda i principa dobre (domaćinske) uprave u pružanju javnih usluga,
  • uključivanju građana u procese izrade javnih politika kojima se uređuje pružanje javnih usluga na svim nivoima vlasti,
  • jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva i pojedinačnih građana za proaktivnije učešće u procesima pružanja javnih usluga.

video priceradio emisije    

 

    audio ristovac    audio krecane      audio maoca