Program unapređenja životne sredine

ŽIVOTNA SREDINA

Unapređenje rada institucija uvođenjem novih standarda, vrijednosti, modela ponašanja i mehanizama kao i aktivniji angažman građana i drugih društvenih aktera preduslovi su optimalnog korištenja prirodnih resursa...

Životna sredina.

Dobra uprava u oblasti životne sredine je koncept kojim se zagovara održivi razvoj i odnosi se na upravljanje političkim, društvenim i ekonomskim tokovima u zajednici. Ovaj koncept podrazumjeva uključivanje svih aktera - vlasti, privatnog sektora i građana - u očuvanje prirodnih resursa i životne sredine.

U pristupu MDP Inicijativa polazi se od činjenice da su prirodni resursi javna dobra na koja pravo polažu svi građani. Projekti koje smo realizovali promovišu dobro upravljanje resursima, sa ciljem da se životna sredina zaštiti od štetnih prirodnih i vještačkih uticaja i privrednih djelatnosti, uključujući zagađenja iz industrije. Konkretno, u aktivnostima se fokusiramo na unapređenje rada institucija, uvođenje novih standarda, vrijednosti, modela ponašanja i mehanizama koje koriste građani, organizacije civilnog društva i drugi društveni akteri za punu realizaciju prava na prirodne resurse. Značajan fokus djelovanja MDP Inicijativa odnosi se na promociju Arhuske konvencije.

Konkretne aktivnosti u okviru Programa unapređenja životne sredine uključuju:

  • analizu problema i pravnog okvira za upravljanje prirodnim resursima,
  • izradu novih lokalnih politika za zaštitu i upravljanje resursima, poput strateških planova, odluka, smjernica, i slično, uz uključivanje javnosti,
  • informisanje i edukaciju javnosti o međunarodnim standardima i ljudskim pravima koji se odnose na životnu sredinu,
  • zagovaranje za poboljšanje javnih politika,
  • pružanje podrške akterima iz uprave, privatnog i civilnog sektora da ostvare konstruktivan među-sektorski dijalog i postignu konsenzus,
  • podsticanje razmjene znanja i iskustava između profesionalnih udruženja, predstavnika akademske zajednice, uprave, medija i privatnog sektora.

video priceradio emisije    

 

    audio ristovac    audio krecane      audio maoca